Tôi muốn giới thiệu #286

Sn 1993.
Đã từng làm cty nhựa ở đài trung vừa hết hợp đồng tháng 5 vừa rồi.

Scroll to Top