Địa chỉ:Tầng 4, số 154, khu 6, đường Bắc Trung Sơn, Đài Bắc

Hotline:0916998811

E-mail:ligi2018ligi@gmail.com

Giờ làm việc: Thứ hai~Thứ sáu 09:00~17:30

 

Gợi ý và phản hồi vấn đề

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể!

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
Scroll to Top