Hướng dẫn tìm chuyến bay
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Bước 1

  Chọn một chiều hay khứ hồi

  Chọn điểm khởi hành QUỐC TẾ. Chọn TPE

  Chọn điểm đến

  Sau khi chọn ngày, hãy nhẫn tìm kiếm chuyến bay

  Bước 2

  Sau khi ghi nhớ số hiệu chuyến bay và ngày bay, thì có thể đến trang web Ligi để điền thông tin.

  Scroll to Top