VIỆT NAM VÀ ĐÀI LOAN LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT

Đài Loan đang có dự tính sang tháng 5 tới đây sẽ bắt đầu cho phép lao động nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan. Có rất nhiều người cũng đang tiếp tục tìm đơn hàng đến Đài Loan làm việc và báo danh trên mạng. Đối với các bạn đang làm việc tại Đài Loan muốn chuyển chủ, LIGI cũng đã bắt đầu thảo luận với các công ty môi giới Đài loan để cung cấp các đơn hàng chuyển chủ cho các bạn. Nếu bạn hoặc bạn bè đang tìm đơn hàng chuyển chủ cũng có thể liên lạc với LIGI.

Front view of Asian factory worker with safety hard hat posed looking at camera with happy smile in industrial facilities at heavy industry manufacturing factory. He is giving thumbs up for approval

Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại : 02-28311510 và 0916-998811 để được tư vấn.

Giờ làm việc:Thứ 2 đến Thứ 6 (9:00~17:30)

Zalo ID:(+886)0916998811,LINE ID:0916998811
Scroll to Top