Tôi muốn giới thiệu #274

SN: 11/12/1992
QUÊ QUÁN : HƯNG YÊN
CAO 158, NẶNG 52KG
ĐÃ TỪNG ĐI LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN

Scroll to Top