Tôi muốn giới thiệu #222

sn 21-10-1994
cao 159
nặng 57 kg
sđt:0972427757
đã làm cơ khí 6 năm
(biết hàn xì)

Scroll to Top