Tôi muốn giới thiệu #203

Hiện đang làm việc tại đài loan nhưng cty chủ quá ít việc ko có tăng ca nên muốn đi lại cty khác

Scroll to Top