Tư vấn pháp lý #1579

A trai tôi bị 1 người phụ nữ đài tố sàm sỡ cô ấy trong khi a ấy say rượu có ôm cô ấy.nhưng a ấy ko nhớ là mình có làm như vậy không .bây giờ cô ấy đòi bồi thường 3 vạn.tôi mong được tư vấn ạ

Scroll to Top