Miền Trung

Nhà máy 12

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTMTL210503-5450 Địa điểm làm việc:Chương Hóa Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:06/2020 Giờ làm thêm: trung bình46-50h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2000 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài công ty Hình thưc tuyển: Form …

Nhà máy 12 Read More »

Nhà máy 11

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTFM210503-5350 Địa điểm làm việc:Chương Hóa Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:06/2021 Giờ làm thêm: trung bình 30-40h/tháng trở lên Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2200 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên trong công ty Hình …

Nhà máy 11 Read More »

Nhà máy 10

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTWC210503-5850 Địa điểm làm việc:Đài Trung (phong nguyên) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng Dự kiến nhập cảnh:06/2021 Giờ làm thêm:trung bình 40-46 h/tháng Chế độ: hỗ trợ 3 bữa(sáng, trưa , tối) Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: tuyển …

Nhà máy 10 Read More »

Nhà máy 9

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTPH210503-5550. Địa điểm làm việc:Miêu Lật (zhunan) Nội dung công việc:vận hành máy móc, cắt thái thịt Dự kiến nhập cảnh:6/2021 Giờ làm thêm: trung bình 20-30h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2300 tệ/tháng (ở bên trong công ty) Hình thưc tuyển: form Yêu cầu: ưu …

Nhà máy 9 Read More »

Nhà máy 8

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSH210503-5650 Địa điểm làm việc:Thành phố Đài Trung Nội dung công việc:vận hành máy móc, máy tiện , hàn điện Dự kiến nhập cảnh:6/2021 Giờ làm thêm: trung bình 30h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2300 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: form …

Nhà máy 8 Read More »

Nhà máy 7

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSUH210503-5850 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:06/2020 Giờ làm thêm: trung bình 46-80h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên trong công ty Hình …

Nhà máy 7 Read More »

Nhà máy 3

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTUC210219-5650 Địa điểm làm việc:Nam Đầu Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46 h/tháng Chế độ: hỗ trợ bữa trưa bữa tối , bữa sáng hỗ trợ30 tệ /ngày, ngày nghỉ hỗ trợ 100 tệ/ ngày Trừ ăn ở:4000 tệ/tháng …

Nhà máy 3 Read More »

Nhà máy 2

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSC210219-5150 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:3/2021 Giờ làm thêm:trung bình 60-70h/tháng Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa tăng ca Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: Gửi Form và …

Nhà máy 2 Read More »

Scroll to Top