Miền Trung

Nhà máy 14

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSC210603-5650 Địa điểm làm việc:Thành phố Đài Trung Nội dung công việc:vận hành máy móc, máy tiện , hàn điện Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm: trung bình 40h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: form …

Nhà máy 14 Read More »

Nhà máy 13

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSJ210603-5650 Địa điểm: CHƯƠNG HÓA  Nội dung công việc: vận hành máy dập và các loại máy khác, vận chuyển hàng hóa, đóng gói sản phẩm Dự kiến nhập cảnh: 08/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46h/tháng Trừ ăn ở: 2500 đài tệ( ở lý túc bên ngoài công ty) Hình …

Nhà máy 13 Read More »

Nhà máy 12

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTBH210603-6150 Địa điểm làm việc:Chương Hóa Nội dung công việc:vận hành máy và đóng gói Dự kiến nhập cảnh:08/2020 Giờ làm thêm: trung bình 80h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa và bữa tối Trừ ăn ở:2000 tệ/tháng (ở trong KTX công ty) Hình thưc tuyển: tuyển form Yêu …

Nhà máy 12 Read More »

Nhà máy 11

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTIN210531-5650 Địa điểm làm việc: Đài Trung (Thần Cương) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm: trung bình 46h/tháng Chế độ:  trợ cấp ăn trưa, tăng ca trợ cấp ăn tối, nếu ngày nghỉ tăng ca quá 4 …

Nhà máy 11 Read More »

Nhà máy 7

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTFM210503-5350 Địa điểm làm việc:Chương Hóa Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm: trung bình 30-40h/tháng trở lên Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2200 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên trong công ty Hình …

Nhà máy 7 Read More »

Nhà máy 6

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTPH210503-5550. Địa điểm làm việc:Miêu Lật (zhunan) Nội dung công việc:vận hành máy móc, cắt thái thịt Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm: trung bình 20-30h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2300 tệ/tháng (ở bên trong công ty) Hình thưc tuyển: form Yêu cầu: ưu …

Nhà máy 6 Read More »

Nhà máy 5

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSH210503-5650 Địa điểm làm việc:Thành phố Đài Trung Nội dung công việc:vận hành máy móc, máy tiện , hàn điện Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm: trung bình 30h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2300 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: form …

Nhà máy 5 Read More »

Nhà máy 4

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSUH210503-5650 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:08/2020 Giờ làm thêm: trung bình 46-80h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên trong công ty Hình …

Nhà máy 4 Read More »

Nhà máy 2

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTUC210219-5650 Địa điểm làm việc:Nam Đầu Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46 h/tháng Chế độ: hỗ trợ bữa trưa bữa tối , bữa sáng hỗ trợ30 tệ /ngày, ngày nghỉ hỗ trợ 100 tệ/ ngày Trừ ăn ở:4000 tệ/tháng …

Nhà máy 2 Read More »

Nhà máy 1

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSC210219-5150 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:08/2021 Giờ làm thêm:trung bình 60-70h/tháng Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa tăng ca Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: Gửi Form và …

Nhà máy 1 Read More »

Scroll to Top