Miền Trung

Nhà máy 16

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTIU201103-5200 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Ô Nhật) Nội dung công việc:vận hành máy móc, lắp ráp máy, hàn điện Dự kiến nhập cảnh:12/2020 Tăng ca:60h/tháng Trợ cấp: ăn trưa và bữa ăn tăng ca Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng Kí túc xá: bên trong công ty Hình thức tuyển …

Nhà máy 16 Read More »

Nhà máy 15

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSC201103-4500 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:12/2020 Giờ làm thêm:trung bình 60-70h/tháng Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa tăng ca Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: Gửi Form và …

Nhà máy 15 Read More »

Nhà máy 14

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTHS201103-5000 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:12/2020 Giờ làm thêm: trung bình 40h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa, bữa tăng ca Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài …

Nhà máy 14 Read More »

Nhà máy 13

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTBH201103-4600 Địa điểm làm việc: Đài Trung (Hậu Lý) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:12/2020 Giờ làm thêm:hiện tại tăng ca 20-30h/tháng Chế độ:  trợ cấp ăn trưa 50 tệ/bữa Trừ ăn ở:300 tệ (ở KTX trong công ty) Hình …

Nhà máy 13 Read More »

Nhà máy 12

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSS201103-5100 Địa điểm làm việc:Đài Nam Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:12/2020 Giờ làm thêm: trung bình 46-50h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa, bữa tăng ca Trừ ăn ở: 1500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài Hình …

Nhà máy 12 Read More »

Nhà máy 6

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTKL201006-4800 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Đại Đỗ- Vương Điền) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:11/2020 Giờ làm thêm: trung bình 40-50h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn 3 bữa Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài …

Nhà máy 6 Read More »

Nhà máy 5

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSUH201006-5000 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:11/2020 Giờ làm thêm: trung bình 30-46h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên trong công ty Hình …

Nhà máy 5 Read More »

Scroll to Top