Miền Trung

Nhà máy 29

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTJF210219-5650 Địa điểm làm việc:Đài Trung (đại lý) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46-50h/tháng Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa tăng ca Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: …

Nhà máy 29 Read More »

Nhà máy 28

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTKK210219-5850 Địa điểm làm việc:Đài Trung (phong nguyên) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng Dự kiến nhập cảnh:03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 40-45h/tháng Chế độ: hỗ trợ ăn 50 tệ/ ngày, nếu có tắng ca thêm 50 tệ Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng (ở bên trong công …

Nhà máy 28 Read More »

Nhà máy 27

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSU210219-5550 Địa điểm làm việc:Đài Trung (đại lý) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng Dự kiến nhập cảnh: 03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46h/tháng Chế độ: hỗ trợ 100 tệ/ ngày(bao gồm ngày nghỉ) Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên trong công ty) Hình thưc tuyển: …

Nhà máy 27 Read More »

Nhà máy 26

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTUC210219-5650 Địa điểm làm việc:Nam Đầu Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46 h/tháng Chế độ: hỗ trợ bữa trưa bữa tối , bữa sáng hỗ trợ30 tệ /ngày, ngày nghỉ hỗ trợ 100 tệ/ ngày Trừ ăn ở:4000 tệ/tháng …

Nhà máy 26 Read More »

Nhà máy 25

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTTL210219-5950 Địa điểm làm việc:Đài Trung (phong nguyên) Nội dung công việc:vận hành máy , vân chuyển hàng Dự kiến nhập cảnh:03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 30-80h/tháng, lúc đầu trưa biết việc tăng ca ít, biết việc trung bình 4h/ ngày Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa …

Nhà máy 25 Read More »

Nhà máy 23

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCL210219-5450 Địa điểm làm việc:Đài Trung Nội dung công việc:vận hành máy móc. Dự kiến nhập cảnh:3/2020 Tăng ca:46h/ tháng Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng ( (ở KTX công ty) Trợ cấp: ăn trưa Hình thức tuyển dụng:gửi Form Yêu cầu công việc:có kinh nghiệm sử dụng máy dệt, máy …

Nhà máy 23 Read More »

Nhà máy 22

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSC210219-5150 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Thái Bình) Nội dung công việc:vận hành máy may Dự kiến nhập cảnh:3/2021 Giờ làm thêm:trung bình 60-70h/tháng Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa tăng ca Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: Gửi Form và …

Nhà máy 22 Read More »

Nhà máy 21

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTIH210219-5650 Địa điểm làm việc:Đài Trung Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa, sử dụng máy hàn điện . Dự kiến nhập cảnh:3/2021 Tăng ca:46h/tháng Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng. Trợ cấp: ăn trưa (ở KTX công ty) Hình thức tuyển dụng:gửi form Yêu cầu:ưu tiên …

Nhà máy 21 Read More »

Nhà máy 18

Previous Next Tôi muốn giới thiệu MJGC210209-6130 Địa điểm làm việc:Chương Hóa Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa, hàn điện Dự kiến nhập cảnh: 03/2021 Giờ làm thêm:trung bình 60h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa , hết hạn 3 năm được trả lại 1500*36 tháng(tổng công 54000 tệ) Trừ …

Nhà máy 18 Read More »

Nhà máy 4

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTKL201006-4800 Địa điểm làm việc:Đài Trung (Đại Đỗ- Vương Điền) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:2/2021 Giờ làm thêm: trung bình 40-50h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn 3 bữa Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài …

Nhà máy 4 Read More »

Scroll to Top