Vui lòng điền thông tin của người bạn giới thiệu cho LIGI?

LIGI hướng dẫn bạn các bước điền thông tin khi giới thiệu bạn bè, giúp các bạn dễ dàng hơn trong khi sử dụng dịch vụ “Tôi muốn giới thiệu”


Hoặc liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại : 02-28311510 và 0916-998811 để được tư vấn.

Giờ làm việc:Thứ 2 đến Thứ 6 (9:00~17:30)

Zalo ID:(+886)0916998811,LINE ID:0916998811

Scroll to Top