Tôi muốn giới thiệu #236

20/4/1987
0981520450
đã từng đi lao động đài loan 3năm , chăm chỉ ,cần cù , nhanh nhẹn , phối hợp tăng ca tốt .

Scroll to Top