Tôi muốn giới thiệu #238

sn:1989/5/4
khu Tân Hội – Lương sơn- Yên Lập- Phú Thọ
sđt:0376-362-014
có kinh nghiệm đứng máy cnc

Scroll to Top