LIGI – BẢO ĐẢM ĐƠN HÀNG

✨ Không cần phải có kinh nghiệm, không phải nhìn vào thái độ của chủ để làm việc, mỗi tháng bạn đều có thể kiếm thêm thu nhập.

👉 Giới thiệu để nhận tiền thưởng: Giới thiệu thành công một đơn hàng đến Đài Loan làm việc, bạn sẽ nhận được tiền phí giới thiệu là 6000 NT/người ( phí không giới hạn)

Nói một cách dễ hiểu: “hiệu suất là của tôi, tiền thưởng là của bạn”

💸 Đến Đài Loan nếu nội dung tuyển dụng sai không đúng với thực tế nhà máy, LIGI sẽ đền bù tiền bảo đảm đơn hàng cho bạn là 1000 USD.


Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại : 02-28311510 và 0916-998811 để được tư vấn.

Giờ làm việc:Thứ 2 đến Thứ 6 (9:00~17:30)

Zalo ID:(+886)0916998811,LINE ID:0916998811
Scroll to Top