Nhà máy 3

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTST200826-5500 Địa điểm làm việc:Bình Đông Nội dung công việc:hàn điện, đóng gói Dự kiến nhập cảnh:12/2020 Giờ làm thêm: trung bình 46h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn sáng, ăn trưa Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: Form, quay video hàn và chụp …

Nhà máy 3 Read More »