Miền Nam

Nhà máy 11

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTUG201216-5500 Địa điểm làm việc:Cao Hùng (Đại Xã) Nội dung công việc : vận chuyển hàng hóa, vận hành máy móc Dự kiến nhập cảnh:02/2021 Giờ làm thêm:trung bình 10h/tháng Chế độ: cung cấp bữa trưa Trừ ăn ở:không trừ Kí túc xá: ở bên ngoài công ty Hình …

Nhà máy 11 Read More »

Nhà máy 10

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTGL201216-5500 Địa điểm làm việc:Bình Đông Nội dung công việc :vận hành máy móc Dự kiến nhập cảnh:02/2021 Giờ làm thêm:trung bình 30-40h/tháng trở lên Chế độ: cung cấp bữa trưa Trừ ăn ở:1800 đài tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài công ty Hình thưc tuyển: tuyển Form …

Nhà máy 10 Read More »

Nhà máy 9

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCS201216-5000 Địa điểm làm việc:Cao Hùng (Tiểu Cảng) Nội dung công việc : vận hành máy, mài Dự kiến nhập cảnh:02/2021 Giờ làm thêm:trung bình 10h/tháng Chế độ: mỗi bữa cơm công ty trừ 25 đài tệ, tự thuê nhà ở Trừ ăn ở:không trừ Kí túc xá: ở …

Nhà máy 9 Read More »

Scroll to Top