Nhà máy 6

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSF210408-6150 Địa điểm làm việc:Gia Nghĩa Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa, đóng gói Dự kiến nhập cảnh: 05/2021 Giờ làm thêm: trung bình 50h/tháng Chế độ: ăn tự túc Trừ ăn ở:không trừ ăn ở Kí túc xá: ở bên ngoài công ty Hình …

Nhà máy 6 Read More »