Miền Bắc

Nhà máy 11

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTHM210408-5500 Địa điểm làm việc:Tân Bắc (zhunghe) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh: 05/2021 Giờ làm thêm: trung bình 10-20h/tháng Chế độ:  hỗ trợ bữa trưa Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng Kí túc xá: ở bên ngoài công ty Hình thưc tuyển: …

Nhà máy 11 Read More »

Nhà máy 9

Previous Next Tôi muốn giới thiệu MJHDYF210329-6230 Địa điểm làm việc: Đài Bắc( nghi lan) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng, đóng gói Dự kiến nhập cảnh:04/2021 Giờ làm thêm:trung bình 60h/tháng Chế độ: hỗ trợ bữa trưa Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng ( KTX bên trong công ty) Hình thưc tuyển: …

Nhà máy 9 Read More »

Nhà máy 8

Previous Next Tôi muốn giới thiệu MJCW210309-6230 Địa điểm làm việc: Nghi Lan Nội dung công việc:hàn xì, lắp ráp Dự kiến nhập cảnh:04/2021 Giờ làm thêm:trung bình 46h/tháng trở lên Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng Hình thưc tuyển:  Form Yêu cầu :  không hút thuốc, không uống rượu, không mù màu Điều kiện tuyển:Nam Độ …

Nhà máy 8 Read More »

Nhà máy 4

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTMC201218-5800 Địa điểm làm việc:Nghi Lan Nội dung công việc:hàn điện, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:02/2021 Giờ làm thêm: trung bình 50-60h/tháng Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: cung cấp video giới thiệu bản thân và kiểm tra thể lực …

Nhà máy 4 Read More »

Nhà máy 3

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCS201218-5800 Địa điểm làm việc:Đào Viên (Quy Sơn), Đài Trung, Cao Hùng Nội dung công việc:vận hành máy móc,đóng gói Dự kiến nhập cảnh: 02/2021 Giờ làm thêm:trung bình 20h/tháng Chế độ: hỗ trợ 1500 tệ/tháng, ăn tự túc  Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty, hiện …

Nhà máy 3 Read More »

Scroll to Top