Miền Bắc

Nhà máy 11

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTFU220523-6400 Địa điểm làm việc:Thành phố Đài Bắc(Nội Hồ) Nội dung công việc:vận hàng máy móc, đóng hàng Dự kiến nhập cảnh:7/2022 Giờ làm thêm:trung bình 46h/tháng theo số lượng đơn đặt hàng, Chế độ: phụ cấp ăn 2500 tệ Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) …

Nhà máy 11 Read More »

Nhà máy 10

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCC220523-6400 Địa điểm làm việc:Đầu Phân Tp. Miêu Lật Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa. Dự kiến nhập cảnh:6/2022 Tình trạng tăng ca:40h/tháng Chế độ trợ cấp: Phí ăn ở 2500 đài tệ, cung cấp bữa ăn trưa. Hình thưc tuyển: Form Tay nghề …

Nhà máy 10 Read More »

Nhà máy 9

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTSC220504-5800 Địa điểm làm việc: Tân Bắc ( Shulin) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh: 06/2022 Giờ làm thêm: trung bình 40-50h/tháng Chế độ: hỗ trợ tiền ăn 70 đài tệ/bữa, nếu có tăng ca cũng hỗ trợ 70 đài tệ/bữa, …

Nhà máy 9 Read More »

Nhà máy 8

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCC220504-5800 Địa điểm làm việc:Đào Viên (Bình Trấn) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa, đóng gói Dự kiến nhập cảnh: 06/2022 Giờ làm thêm: trung bình 50h/tháng Chế độ: ăn ở 2500 tệ, trợ cấp ăn bữa trưa Hình thưc tuyển: tuyển form Điều kiện …

Nhà máy 8 Read More »

Nhà máy 7

Previous Next Tôi muốn giới thiệu FFJH220223-5800 Địa điểm làm việc:Tân Bắc ( trung hòa ) Nội dung công việc:vận hành máy CNC, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh  05/2022 Giờ làm thêm: trung bình 30h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa, hỗ trợ 3000 tệ /tháng Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng Kí túc …

Nhà máy 7 Read More »

Nhà máy 6

Previous Next Tôi muốn giới thiệu FFNH220223-5600 Địa điểm làm việc:Tân Bắc (Banqiao) Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa, đóng gói Dự kiến nhập cảnh:05/2022 Giờ làm thêm:trung bình 46h/tháng Chế độ:  cung cấp ăn trưa Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở trong KTX công ty) Hình thưc tuyển: tuyển Form …

Nhà máy 6 Read More »

Nhà máy 5

Previous Next Tôi muốn giới thiệu JHKL220223-5600 Địa điểm làm việc:Đài Bắc (Nam Cảng) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh: 03/2022 Giờ làm thêm: trung bình 40-50h/tháng Chế độ: ăn ở 2500 tệ, trợ cấp ăn bữa trưa Hình thưc tuyển: tuyển form Điều kiện công việc: …

Nhà máy 5 Read More »

Nhà máy 4

Previous Next Tôi muốn giới thiệu JHMT220223-5600 Địa điểm làm việc:Tân Bắc (Tịch Chỉ) Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh: 03/2022 Giờ làm thêm: trung bình 40-50h/tháng Chế độ: Ăn ở 2500 tệ, trợ cấp ăn bữa trưa Hình thưc tuyển: tuyển form Điều kiện công việc: …

Nhà máy 4 Read More »

Nhà máy 3

Previous Next Tôi muốn giới thiệu JHCG220223-5600 Địa điểm làm việc:Cơ Long Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa, đóng gói Dự kiến nhập cảnh: 04/2022 Giờ làm thêm: trung bình 46-50h/tháng Chế độ: ăn ở 2500 tệ, trợ cấp ăn bữa trưa Hình thưc tuyển: tuyển form Điều kiện công việc: …

Nhà máy 3 Read More »

Nhà máy 2

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTMC220210-5800 Địa điểm làm việc:Nghi Lan Nội dung công việc:hàn điện, vận chuyển hàng hóa Dự kiến nhập cảnh:3/2022 Giờ làm thêm: trung bình 50-60h/tháng Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) Hình thưc tuyển: cung cấp video giới thiệu bản thân và kiểm tra thể lực …

Nhà máy 2 Read More »

Scroll to Top