Miền Bắc

Nhà máy 4

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCM220527-6400 Địa điểm làm việc:Đài Bắc Nội dung công việc:vận hành máy móc Dự kiến nhập cảnh:7/2022 Giờ làm thêm:trung bình 45h/tháng trở lên Chế độ: phụ cấp ăn 1800 tệ Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở ngoài công ty) Hình thưc tuyển: tuyển Form Yêu cầu chuyên môn: có …

Nhà máy 4 Read More »

Nhà máy 3

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTCS220527-6400 Địa điểm làm việc:Đào Viên (Quy Sơn) Nội dung công việc:vận hành máy móc,đóng gói Dự kiến nhập cảnh: 07/2022 Giờ làm thêm:trung bình 20h/tháng Chế độ: hỗ trợ 1500 tệ/tháng, ăn tự túc  Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty, hiện tại công ty có …

Nhà máy 3 Read More »

Nhà máy 2

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTFU220523-6400 Địa điểm làm việc:Thành phố Đài Bắc(Nội Hồ) Nội dung công việc:vận hàng máy móc, đóng hàng Dự kiến nhập cảnh:7/2022 Giờ làm thêm:trung bình 46h/tháng theo số lượng đơn đặt hàng, Chế độ: phụ cấp ăn 2500 tệ Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty) …

Nhà máy 2 Read More »

Nhà máy 1

Previous Next Tôi muốn giới thiệu LTKH220210-5800 Địa điểm làm việc:Đào Viên Nội dung công việc:vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ hiện trường sản xuất  Dự kiến nhập cảnh:3/2022 Giờ làm thêm:một tuần làm khoảng 46 tiếng, làm theo số lượng đơn đặt hàng, 1 tháng nghỉ 6 ngày phép (luân phiên nghỉ phép) Chế …

Nhà máy 1 Read More »

Scroll to Top