Nhà máy 16

MJCF210119-6230

Địa điểm làm việc:Đào Viên (quy sơn)

Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa

Dự kiến nhập cảnh:3/2021

Giờ làm thêm: trung bình40- 46h/tháng

Trừ ăn ở:2500 đài tệ/tháng, không trợ cấp ăn

Kí túc xá: ở bên ngoài công ty

Hình thưc tuyển: Form

Yêu cầu: có kinh nghiệm ép nhựa, sức khỏe tốt

Điều kiện tuyển:Nam 

Độ tuổi:không yêu cầu

Chiều cao:không yêu cầu

Cân nặng:trung bình

Lương cơ bản:24.000 tệ

Giờ làm việc:08:00-17:00

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 10 hàng tháng

Sản phẩm chính:các sản phẩm về nhựa

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top