Nhà máy 11

LTXB191127-5800

Địa điểm làm việc: Tân Bắc

Nội dung công việc: vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa.

Dự kiến xuất cảnh: 12/2019

Giờ tăng ca:Dựa vào biểu hiện làm việc để sắp xếp tăng ca

Trừ ăn ở:1500 tệ – ở bên ngoài công ty

Trợ cấp:2 bữa ăn/ngày

Hình thức tuyển: Gửi fom

Kĩ năng đặc biệt: biết bảng chữ cái tiếng anh

Điều kiện tuyển: Nữ

Độ tuổi: 25 tuổi trở xuống

Chiều cao, cân nặng: không giới hạn

Lương cơ bản: 23,100tệ

Thời gian làm việc: 8:00-17:30

Thời gian tính lương: chốt lương ngày 31 hàng tháng.

Lĩnh lương: ngày 5 hàng tháng.

Sản phẩm công ty: ngũ kim các loại

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu