Nhà máy 16

LTUS200504-5300

Địa điểm làm việc:Cao Hùng (Nhân Vũ)

Nội dung công việc:vận hành máy móc

Dự kiến nhập cảnh:7/2020

Giờ làm thêm: trung bình 30-46h/tháng, thu nhập hàng tháng 28.000 đài tệ -30.000 đài tệ

Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty)

Hình thưc tuyển: Gửi Form 

Yêu cầu công việc: không có mồ hôi tay, có kinh nghiệm vận hành máy móc.

Điều kiện tuyển:Nữ (công ty đã có lao động người Việt Nam)

Độ tuổi:20-30 tuổi 

Chiều cao:155-165 trở lên

Cân nặng:trung bình 

Lương cơ bản:23,800 tệ

Giờ làm việc:0800-1700,1600-2400

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính:sản xuất các sản phẩm nhựa

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top