Nhà máy 10

LTTY02191216-6000

Địa điểm làm việc: Đào viên

Nội dung công việc: Vận hành máy, bảo dưỡng máy

Dự kiến nhập cảnh: tháng 1/2020

Tăng ca:(Phối hợp luân phiên ca), dựa theo năng lực.

Hình thức tuyển: gửi form

Yêu cầu chuyên môn: ưu tiên có kinh nghiệm làm khuôn, biết lái xe nâng.

Yêu cầu công việc: yêu cầu mang vác hàng nặng khoảng 20 kg

Điều kiện: nam (có sức khỏe tốt)

Tuổi: 30-35 tuổi

Chiều cao: TB

Cân nặng: TB

Lương cơ bản: 23,800 đài tệ

Thời gian làm việc:
ca ngày 7:30 đến 15:30 (tăng ca đến 19:30)
ca đêm 19:30 đến 3:30 (tăng ca đến 7:30)

Thời gian tính lương: tính từ ngày 1 đến 30 hàng tháng

Ngày phát lương: Mùng 10 hàng tháng

Sản phẩm chính: Cửa sổ nhôm, cửa sổ lưới, cửa sổ kín

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu