Nhà máy 25

LTTL210219-5950

Địa điểm làm việc:Đài Trung (phong nguyên)

Nội dung công việc:vận hành máy , vân chuyển hàng

Dự kiến nhập cảnh:03/2021

Giờ làm thêm:trung bình 30-80h/tháng, lúc đầu trưa biết việc tăng ca ít, biết việc trung bình 4h/ ngày

Chế độ: cung cấp ăn trưa và bữa tăng ca

Trừ ăn ở:2000 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty)

Hình thưc tuyển: Gửi Form  

Yêu cầu công việc:biết vận hành máy CNC, trình độ học vấn 12/12, công việc yêu cầu biết cơ bản tiếng trung

Điều kiện tuyển:Nam

Độ tuổi:27-33 tuổi

Chiều cao:165 trở lên

Cân nặng:trung bình

Lương cơ bản:24,000 tệ

Giờ làm việc:08:00-17:00

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 10 hàng tháng

Sản phẩm chính:cơ khí CNC

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top