Nhà máy 2

LTMC220210-5800

Địa điểm làm việc:Nghi Lan

Nội dung công việc:hàn điện, vận chuyển hàng hóa

Dự kiến nhập cảnh:3/2022

Giờ làm thêm: trung bình 50-60h/tháng

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty)

Hình thưc tuyển: cung cấp video giới thiệu bản thân và kiểm tra thể lực kèm theo ảnh

Yêu cầu: biết hàn điện

.Điều kiện tuyển:Nam 

Độ tuổi:không giới hạn

Chiều cao: không giới hạn

Cân nặng: không giới hạn

Lương cơ bản:25,250 tệ

Giờ làm việc chính:0800-1700 (có nhiều lúc phải đi làm bên ngoài cần phải phối hợp tốt)

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính:sản xuất hệ thống điều hòa

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top