Nhà máy 17

LTLW200504-5300

Địa điểm làm việc:Cao Hùng (Đại Liêu)

Nội dung công việc:vận hành máy móc, máy tiện

Dự kiến nhập cảnh:7/2020

Giờ làm thêm: trung bình 20-35h/tháng

Chế độ:  phụ cấp ăn trưa, tăng ca phu cấp ăn tối

Trừ ăn ở:2300 tệ/tháng (ở ngoài công ty)

Hình thưc tuyển: Gửi Form 

Yêu cầu công việc: có kinh nghiệm vận hành máy tiện hoặc các loại máy móc khác..

Điều kiện tuyển:Nam 

Độ tuổi:25-30 tuổi 

Chiều cao:165 trở lên

Cân nặng:trung bình 

Lương cơ bản:23,800 tệ

Giờ làm việc:0830-1730

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính:sản xuất sản phẩm cao su

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top