Nhà máy 4

LTCK200117-5300

Địa điểm làm việc:Ngô Thê – Đài Trung

Nội dung công việc:vận hành máy móc, lắp ráp linh kiện

Dự kiến nhập cảnh:4/2020

Tăng ca:46h/tháng

Trừ ăn ở:2000 tệ/tháng((ở KTX công ty)

Trợ cấp: ăn trưa

Hình thức tuyển dụng:gửi form

Yêu cầu:có thể lực tốt

Điều kiện tuyển dụng:nam (có sức khỏe tốt)

Độ tuổi:25-30 tuổi

Chiểu cao: 165 trở lên

cân nặng:trung bình

Lương cơ bản:23,800 tệ

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 31 hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 10 hàng tháng

Giờ làm việc:08:00-17:00

Sản phẩm chính:sản xuất các sản phẩm kim loại

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top