Nhà máy 16

LTIU201103-5200

Địa điểm làm việc:Đài Trung (Ô Nhật)

Nội dung công việc:vận hành máy móc, lắp ráp máy, hàn điện

Dự kiến nhập cảnh:12/2020

Tăng ca:60h/tháng

Trợ cấp: ăn trưa và bữa ăn tăng ca

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng

Kí túc xá: bên trong công ty

Hình thức tuyển dụng:gửi form

Yêu cầu:không có mồ hôi tay

Hình thưc tuyển dụng:nam

Độ tuổi:20-30 tuổi trở lên

Chiểu cao: 160 trở lên

Cân nặng:trung bình

Lương cơ bản:23,800

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 31 hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 10 hàng tháng

Giờ làm việc:08:00-17:00

Sản phẩm chính:CNC

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top