Nhà máy 21

LTIH210219-5650

Địa điểm làm việc:Đài Trung

Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa, sử dụng máy hàn điện .

Dự kiến nhập cảnh:3/2021

Tăng ca:46h/tháng

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng.

Trợ cấp: ăn trưa (ở KTX công ty)

Hình thức tuyển dụng:gửi form

Yêu cầu:ưu tiên có kinh nghiệm vận hành máy móc

Hình thưc tuyển dụng:nam (có sức khỏe tốt)

Độ tuổi:20-35 tuổi trở xuống

Chiểu cao: 160 trở lên

cân nặng:trung bình

Lương cơ bản:24,000

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 30hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 10 hàng tháng

Giờ làm việc:08:00-17:25

Sản phẩm chính:sản xuất thiết bị tự động hóa

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top