Nhà máy 16

LTCS210603-5650

Địa điểm làm việc:Ngô Thê – Đài Trung

Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận hành máy hàn điện, bảo trì linh kiện

Dự kiến nhập cảnh:7/2021

Tăng ca:46h/tháng

Trừ ăn ở:không trừ

Trợ cấp: ăn bữa hàng tháng 2400 tệ, tiền chuyên cần 1200 tệ (ở ngoài công ty)

Hình thức tuyển dụng:tuyển qua skype

Yêu cầu:có kinh nghiệm bảo dưỡng ô tô, xe máy, không mù màu, không có bệnh cao huyết áp

Hình thưc tuyển dụng:nam (có sức khỏe tốt)

Độ tuổi:30 tuổi trở lên

Chiểu cao: 165 trở lên

cân nặng:50-75kg

Lương cơ bản:24,000 tệ

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 31 hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 10 hàng tháng

Giờ làm việc:0800:-17:00

Sản phẩm chính: các sản phẩm kim loại

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top