Nhà máy 25

LTCI200323-4500

Địa điểm làm việc: Chương Hóa

Nội dung công việc:vận hành máy may

Dự kiến nhập cảnh:4/2020

Giờ làm thêm: trung bình 46h/tháng

Trừ ăn ở:1000 đài tệ (ở bên ngoài công ty)

Hình thưc tuyển: Form

Yêu cầu: có kinh nghiệm may, không uống rượu, không hút thuốc,

Điều kiện tuyển:Nữ

Độ tuổi:18-25 tuổi 

Chiều cao:1m55 trở lên

Cân nặng:trung bình  

Lương cơ bản:23,800 tệ

Giờ làm việc:0800-1710,2200-0700

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính:dây ruy băng

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top