Nhà máy 14

LTCI200219-5800

Địa điểm làm việc:Đào Viên ( zhongli)

Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa

Dự kiến nhập cảnh:3/2020

Tăng ca:60-80h/tháng

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở bên ngoài công ty)

Trợ cấp:  phụ cấp ăn 70 tệ / ngày

Hình thức tuyển dụng:gửi form

Yêu cầu:biết hàn điện, không bị cao huyết áp, thể lực tốt

Điều kiện tuyển: Nam

Độ tuổi:20-30 tuổi

Chiểu cao: 163 trở lên

cân nặng:bình thường

Lương cơ bản:23800 tệ

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 31 hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 5 hàng tháng

Giờ làm việc:08:00-17:00

Sản phẩm chính: tấm sắt, tấm tôn

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top