Nhà máy 6

LTCF200610-5600

Địa điểm làm việc:Đào Viên (Quan Âm)

Nội dung công việc:vận hành máy móc, vận chuyển hàng hóa

Dự kiến nhập cảnh:7/2020

Tăng ca:20-40h/tháng

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng.

Trợ cấp: ăn trưa (ở ngoài công ty)

Hình thức tuyển dụng:gửi form

Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm hàn điện

Điều kiện tuyển dụng: Nam

Độ tuổi:20-27 tuổi

Chiểu cao: 163 trở lên

cân nặng:trung bình

Lương cơ bản:23,800 tệ

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 31 hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 5 hàng tháng

Giờ làm việc:09:00-18:00

Sản phẩm chính; sản xuất máy móc

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top