Nhà máy 12

LTBJ200620-5900

Địa điểm làm việc:Tân Bắc (Oanh Ca)

Nội dung công việc:vận hành máy CNC, máy khoan lỗ

Dự kiến nhập cảnh:7/2020

Giờ làm thêm: trung bình 46h/tháng

Chế độ:  trợ cấp hàng tháng 3000 đài tệ, không cung cấp bữa ăn

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng (ở ngoài công ty)

Hình thưc tuyển: tuyển Form

Yêu cầu: có thể lực tốt, có kinh nghiệm vận hành máy móc

Điều kiện tuyển:Nam

Độ tuổi:20-30tuổi 

Chiều cao:1m65 trở lên

Cân nặng:không giới hạn  

Lương cơ bản:23,800 tệ

Giờ làm việc:07:50-16:20, 15:50-00:20 (luân phiên đổi ca làm việc)

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính:các sản phẩmlàm từ kim loại

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top