Nhà máy 11

LTBH201124-5800

Địa điểm làm việc:Đào Viên (Longtan)

Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa

Dự kiến nhập cảnh: 2/2021

Giờ làm thêm: trung bình 50-60h/tháng

Chế độ: trợ cấp ăn 1200 đài tệ/tháng

Trừ ăn ở:2500 tệ/tháng

Kí túc xá: ở trong công ty

Hình thưc tuyển: tuyển form

Yêu cầu: biết tiếng trung, có thể mang vác hàng nặng 15kg

Điều kiện tuyển:Nam

Độ tuổi:không giới hạn

Chiều cao: không giới hạn

Cân nặng:trung bình  

Lương cơ bản:24,000 đài tệ/tháng

Giờ làm việc:08:00-17:00

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính: đậu phụ

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top