Nhà máy 8

LTTI200611-4800

Địa điểm làm việc:Miêu Lật

Nội dung công việc:sơn, hàn điện, xây dựng

Dự kiến nhập cảnh:7/2020

Tăng ca:60h/tháng

Trừ ăn ở:1500 tệ/tháng. ( (ở KTX công ty)

Trợ cấp: ăn trưa

Hình thức tuyển dụng:gửi form

Yêu cầu:Thể lực tốt

Điều kiện tuyển dụng:nam (có sức khỏe tốt)

Độ tuổi:25-32 trở lên

Chiểu cao: 160 trở lên

cân nặng:60kg trở lên

Lương cơ bản:23,800 tệ

Thời gian tính lương:chốt lương ngày 30 hàng tháng.

Lĩnh lương:ngày 10 hàng tháng

Giờ làm việc:08:00-17:00

Sản phẩm chính: làm sắt

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top