Nhà máy 3

JHCG220223-5600

Địa điểm làm việc:Cơ Long

Nội dung công việc:vận hành máy, vận chuyển hàng hóa, đóng gói

Dự kiến nhập cảnh: 04/2022

Giờ làm thêm: trung bình 46-50h/tháng

Chế độ: ăn ở 2500 tệ, trợ cấp ăn bữa trưa

Hình thưc tuyển: tuyển form

Điều kiện công việc: Biết một chút tiếng anh

Yêu cầu công việc: Không có mồ hôi tay

Điều kiện tuyển:Nữ

Độ tuổi:20-30 tuổi

Chiều cao:155 trở lên

Cân nặng:Trung bình

Ký túc xá: bên ngoài công ty 

Lương cơ bản:25,250 đài tệ/tháng

Giờ làm việc:08:00-17:00

Thời gian tính lương:hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 30

Trả lương: ngày mùng 5 hàng tháng

Sản phẩm chính: Vỏ máy tính

Nghề nghiệp khác

Tôi muốn giới thiệu

  • Điền số điện thoại di động Đài Loan
  • Điền số điện thoại Việt Nam, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm công việc của người được giới thiệu
Scroll to Top